Yhteistyöryhmä

Enköpingin kunnan tulee lain mukaan antaa ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluville asukkailleen mahdollisuus vaikuttaa omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeviin asioihin.

Ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajista, luottamushenkilöistä ja kunnan virkamiehistä koostuva yhteistyöryhmä kokoontuu käsittelemään näitä asioita muutaman kerran vuodessa.

Enköpingin kunnallinen neuvonpitoryhmä (KFS) on neuvonpitoa ja Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien keskinäistä vaihtoa varten. Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, joka antaa ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuuden vaikuttaa sitä koskeviin asioihin.

Neuvonpitoryhmän tulee vaikuttaa Enköpingin kunnan positiiviseen kehittymiseen suomenkielisenä hallintoalueena. Erityisen tärkeitä ovat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoa ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoiminta koskevat asiat.

Haluatko olla mukana vaikuttamassa?

Meille on tärkeää, sinulla ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluvana on mahdollisuus vaikuttaa kieltäsi ja kulttuuriasi koskeviin asioihin.

Joitakin kertoja vuodessa kokoontuukin siksi neuvonpitoryhmä, johon kuuluu ruotsinsuomalaisten edustajia, luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Haluamme, että sinäkin tulet mukaan vaikuttamaan!

Ilmoita kiinnostuksestasi osoitteeseen: tarja.c.bjorkeno@enkoping.se

Kokousmuistiinpanot

2020

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 191120PDF

Vuorokeskustelussa ruotsinsuomalaisten kanssa 21.1.2020 esille otetut asiatPDF

2019

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 191120PDF

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 191003PDF

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 190522PDF

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 190219PDF

2018

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 181017PDF

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 180503PDF

Muistiinpanoja kunnallisen suomen kielen hallintoalueen 180201PDF

Yhteistyöryhmän

Jäsenet

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestysPDF

Kun vierailet verkkosivustollamme, joitakin vierailuasi koskevia tietoja tallennetaan.