Hoito- ja hoivapalvelut Enköpingin kunnassa

Tästä esitteestä saat tärkeää tietoa Enköpingin kunnan hoito- ja hoivapalvelulautakunnasta:

 • mihin voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää
 • milloin sinulla on oikeus saada apua
 • kuinka haet apua
 • lomakkeet
 • millaista apua voit saada
 • mitä palvelut maksavat.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat ottaa yhteyttä avustuskäsittelijään

Jos sinulla on kysyttävää, haluat tietää lisää hoito- ja hoivapalveluista tai haluat hakea apua ja tukea, soita numeroon 0171-62 54 25 ja kerro, että haluat ottaa yhteyttä avustuskäsittelijään. Kuvaile, millaista apua tarvitset, niin ohjaamme sinut sopivan avustuskäsittelijän luo. Kaikki käsittelijät voivat tarvittaessa auttaa tulkin varaamisessa. He varaavat tulkin ja ottavat sinuun yhteyttä, kun asia on hoidettu.

Milloin sinulla on oikeus saada apua?

Kun teet hakemuksen hoito- ja hoivapalvelulautakunnalle, avustuskäsittelijä arvioi tuen tarpeesi. Arvioinnin pohjana toimivat Laki toimintarajoitteisille annettavasta tuesta (LSS) ja/tai Sosiaalipalvelulaki (SoL) riippuen siitä, millaista tukea haet. Jos tuen tarpeesi katsotaan riittävän suureksi, sinulla on oikeus tukeen. Jos tuen tarvettasi ei katsota riittävän suureksi, tai se voidaan toteuttaa muulla tavalla, hakemuksesi hylätään.

Näin haet tukea

Kun haluat hakea tukea hoito- ja hoivapalvelulautakunnalta, voit tehdä sen kahdella tavalla:

 1. Soita hoito- ja hoivapalvelulautakuntaan numeroon 0171-62 54 25 ja kerro, että haluat ottaa yhteyttä avustuskäsittelijään. Tarvittaessa avustuskäsittelijä sopii kanssasi tapaamisen, jonka aikana voitte keskustella hakemuksestasi. Muutoin hakemus tehdään suoraan puhelimitse. Kaikki käsittelijät voivat tarvittaessa auttaa tulkin varaamisessa.
 2. Nouda hakemuslomake lautakunnan verkkosivulta www.enkoping.se/vo. Voit pyytää lomakkeen myös avustuskäsittelijältä. Täytä lomake ja lähetä se avustuskäsittelijälle alla olevaan osoitteeseen. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämiseen, katso ohjeet alempaa.

Avustusosaston osoite:

Enköpings kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen

Biståndsavdelningen

Kungsgatan 42

745 80 Enköping

Hoito- ja hoivapalvelulautakunnan lomakkeet

Kun haet tai saat tukea hoito- ja hoivapalvelulautakunnalta, sinun täytyy joskus täyttää erilaisia lomakkeita. Lomakkeita tarvitaan, kun

 • haet tukea
 • haet asunnonsopeuttamisavustusta
 • ilmoitat tulosi ja menosi saadaksesi alennetun maksun (lue lisää kohdasta "Hoitoja hoivapalvelulautakunnan maksut").

Jos tarvitset apua lomakkeiden täyttämiseen, voit toimia seuraavasti:

 • pyydä apua omaiselta
 • ota yhteyttä avustuskäsittelijään tai maksukäsittelijään. Halutessasi voit tulla käymään luonamme, niin autamme sinua lomakkeen täyttämisessä. Jos tarvitset tulkkia, voit ottaa mukaan omaisesi tai käsittelijä varaa tulkin etukäteen.

Mihin voit saada apua

Kysy avustuskäsittelijältä lisätietoa kustakin tuesta.

Toimintarajoite

(esimerkiksi kehityshäiriö, autismi tai fyysinen toimintarajoite, jotka vaikeuttavat arjesta selviytymistä)

 • henkilökohtainen avustaja
 • saattajapalvelu
 • yhteyshenkilö
 • erityispalveluasunto tai erityisesti sopeutettu asunto
 • päivätoiminta
 • vuorotuspalvelu kotona (lapset ja nuoret)
 • lyhytaikaisoleskelu kodin ulkopuolella (lasten ja nuorten)
 • lyhytaikaishoito yli 12-vuotiaille koululaisille
 • tukiperhe (lapset ja nuoret)
 • asuminen perhekodissa tai asunnossa, jossa on tarjolla erityistä palvelua (lapset januoret)
 • asumisen tuki
 • kotipalvelu
 • turvahälytin.

Psyykkinen toimintarajoite

(psyykkinen häiriö, joka vaikeuttaa arjesta selviytymistä)

 • erityisasunto
 • lyhytaikaisasunto
 • kohtaamispaikat
 • päivittäinen toiminta
 • henkilökohtainen edustaja
 • asumisen tuki

Vanhuus

(sinulle, jonka on iän ja/tai toimintarajoitteen vuoksi vaikea selviytyä arjesta)

 • vanhusten asunnot
 • lyhytaikaisasunto
 • kotipalvelu
 • kotisairaanhoito
 • näön ja kuulon ohjaaja
 • turvahälytin
 • turvapaikat
 • vapaaehtoiskeskukset
 • päivystys ja yöpartio
 • vanhusten saattajapalvelu
 • hammashoitotuki
 • kohtaamispaikat.

Dementia

 • dementiasunnot
 • päivätoiminta
 • dementiatiimi
 • kotipalvelu.

Muuta

 • omaistuki
 • kuntoutus (apuvälineet)
 • asunnonsopeuttamisavustus
 • uskottu mies.

Hoito- ja hoivapalvelulautakunnan maksut

Hoito- ja hoivapalveluista veloitetaan tuntimaksu. Minimiveloitus on yksi tunti, eli 170 kruunua. Palveluista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin, maksat vain enimmäismäärän kuukaudessa. Maksukäsittelijä voi kertoa sinulle, mitkä palvelut kuuluvat maksukaton piiriin. Vuonna 2013 maksukatto on 1780 kruunua/kk. Tietyt palvelut eivät kuulu maksukaton piiriin, esimerkiksi apuvälineet. Sen vuoksi joskus voi käydä niin, että maksat summan, joka on maksukattoa korkeampi.

Tulot ja menot -lomake

Jos saat hoito- ja hoivapalveluita, sinulle lähetetään keltainen tulot ja menot -lomake, joka on nimeltään ”Inkomst/utgiftsförfrågan”. On tärkeää, että täytät tämän lomakkeen, sillä sinulla saattaa olla oikeus pienempään maksuun. Tulosi ja menosi määrittävät sen, oletko oikeutettu alhaisempaan maksuun. Jos et täytä ja lähetä lomaketta, sinulta veloitetaan tavanomainen maksu, maksukattoon saakka.

Voit pyytää lomakkeen myös avustuskäsittelijältä. Tarvitsetko apua lomakkeen täyttämiseen? Lue lisää kohdasta "Hoito- ja hoivapalvelulautakunnan lomakkeet" (yllä).

Ota yhteyttä maksukäsittelijään

Jos sinulla on kysyttävää maksuista, maksukatosta tai tulo/meno-lomakkeesta, voit soittaa hoito- ja hoivapalvelulautakuntaan ja pyytää saada puhua maksukäsittelijän kanssa. Sinulla on mahdollisuus käyttää tulkkia.

Puhelin: 0171-62 54 25

Korjaus- ja vahtimestaripalvelu

Korjaus- ja vahtimestaripalvelu auttaa ikääntyneitä Korjaus, ja vahtimestaripalvelun tarkoituksena on vähentää kaatumistapaturmien riskiä. 70- vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt, joilla ei ole kotipalvelua, voivat käyttää korjaus- ja vahti-mestaripalvelua tarvitessaan apua esim. verhojen ripustamisessa tai palonvaroittimen paristojen vaihdossa. Ota yhteyttä kunnan yhteyskeskukseen, kun haluat varata ajan.

Puhelin: 0171-62 50 00
Sähköposti: kommunen@enkoping.se