Vammat ja toimintarajoitteet

Jos sairastut tai vammaudut niin, että sinulle syntyy toimintarajoite, saatat tarvita apua ja tukea arjen toimista selviytymiseen.

Toimintarajoitteisilla on oikeus itsenäiseen elämään ja oikeus osallistua yhteiskuntaelämään aktiivisesti.

Minkälaista tukea on mahdollista saada?

Oikeutesi palveluihin määräytyvät kahden lain perusteella:

 • Sosiaalipalvelulaki (SoL)
 • Laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS).

Minkälaista apua voin saada?

Voit saada apua mm. seuraaviin asioihin:

 • sosiaaliset aktiviteetit
 • henkilökohtainen hoitoapu
 • asunnon hoito.

LSS

Lain tarkoitus on taata huomattavista ja pysyvistä toimintarajoitteista kärsiville henkilöille tukea heidän jokapäiväisessä elämässään. Laki koskee LSS-laissa määriteltyjä henkilöryhmiä:

 • kehitysvammaiset ja henkilöt, joilla on todettu autismi tai autismin kaltainen tila
 • aikuiset henkilöt, joilla on huomattava älyllinen kehitysvamma tai aivovaurio
 • pysyvästä, arkipäivää hankaloittavasta toimintarajoitteesta kärsivät henkilöt, joiden toimintarajoite ei ole normaalin ikääntymisen seurausta

henkilöt, joiden avun tarve ei kuulu muun tuen piiriin. Tämä oli lakitekstin yksinkertaistettu versio.

Lakiteksti kokonaisuudessaan löytyy seuraavasta linkistä:

LSS:n mukaiset palvelutoimet:

 • neuvonta ja muu tuki (maakäräjäkunnalta)
 • henkilökohtainen avustaminen
 • saattajapalvelu
 • yhteyshenkilö
 • vuorottelupalvelu kotona
 • lyhytaikaisoleskelu poissa kotoa
 • lyhytaikaishoito yli 12-vuotiaalle koululaiselle
 • asuminen perhekodissa tai asunnossa, jossa on tarjolla erityistä palvelua lapsille ja nuorille
 • erityinen aikuisten palveluasunto tai muu henkilön tarpeiden mukaan sovitettu asunto
 • päivätoiminta

Tarvitsetko lisätietoa?

Jos tarvitset lisätietoa, kerro mitä tarvitset ja lähetä tiedot meille sähköpostitse osoitteeseen:

Sähköposti: kommunen@enkoping.se

Lisätietoja