Sökresultat

Visa alla

Din sökning enskilt avlopp ansökan gav 28 träffar

Filtrera resultat:

  Typ av resultat

  Sektion

  Språk

 1. pdf (873 kB) Ska du ansöka om installation av minireningsverk? Då ska du inte använda blanketten "Ansökan om tillstånd enskilt avlopp". Då ska du i stället använda den här blanketten: Blankett

  Senast ändrad: 2020-08-10 13.35 • Storlek: 3 kB

 2. miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt

  Senast ändrad: 2020-01-09 16.01 • Storlek: 873 kB

 3. Hur går en ansökan om enskilt avlopp till? Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp. Schemat visar ett standardärende. Det kan finnas ärenden där vi behöver

  Senast ändrad: 2020-07-21 10.44 • Storlek: 3 kB

 4. verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du ansluta till det kommunala nätet. Du behöver skicka in en ansökan om anslutning i god tid till kommunens vatten- och avloppsavdelning. I kommunens karttjänst kan du se

  Senast ändrad: 2020-07-17 15.09 • Storlek: 1 kB

 5. ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. Handläggningstiden kan variera mellan fyra och nio timmar beroende på val av avloppsanordning. Våra taxor och avgifter Hur hittar jag

  Senast ändrad: 2020-09-09 14.39 • Storlek: 3 kB

 6. Relaterade sidor till bygga nytt, ändra eller riva Hur går en ansökan om bygglov till? Hur går en anmälan om byggprojekt till? Exempel­ på bygghandlingar Öppet hus för bygglov och enskilt avlopp

  Senast ändrad: 2020-09-09 14.37 • Storlek: 6 kB

 7. om torrtoalett Kontakta VafabMiljö Hur ofta hämtas avloppsslammet? Avloppsslammet hämtas en gång per år hos alla som har ett enskilt avlopp. I vissa fall kan du ansöka om glesare slamtömning. Vad måste jag göra

  Senast ändrad: 2020-08-28 09.41 • Storlek: 2 kB

 8. skyddsområde Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Ja Nej Vattentäkt och avlopp Fastigheten har Kommunalt vatten Enskilt vatten (rita in brunnen på kartan) Fastigheten har Kommunalt avlopp Enskilt avlopp

  Senast ändrad: 2018-05-30 17.10 • Storlek: 151 kB

 9. och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också

  Senast ändrad: 2020-09-03 10.55 • Storlek: 118 kB

 10. Avgift 2020 Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter 1 230 kronor/timme Avgifter för tillsyn, årlig kontroll eller extra offentlig kontroll: ‌Avgift för tillsyn är inte momspliktig. Avlopp

  Senast ändrad: 2020-09-15 10.12 • Storlek: 12 kB