Sökresultat

Visa alla

Din sökning enskilt avlopp ansökan gav 18 träffar

Filtrera resultat:

  Typ av resultat

  Sektion

  Språk

 1. miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt

  Senast ändrad: 2020-01-09 16.01 • Storlek: 873 kB

 2. skyddsområde Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Ja Nej Vattentäkt och avlopp Fastigheten har Kommunalt vatten Enskilt vatten (rita in brunnen på kartan) Fastigheten har Kommunalt avlopp Enskilt avlopp

  Senast ändrad: 2018-05-30 17.10 • Storlek: 151 kB

 3. på dina frågor kring bygglov och enskilt avlopp samt få hjälp med ditt eget bygglovs- ärende. Öppet hus genomförs på torsdagar klockan 16.00 –18.00 på Enköpings bibliotek, Ågatan 29 i samverkan med

  Senast ändrad: 2019-12-03 14.31 • Storlek: 4 MB

 4. Exploatering AB (för Gånsta 3:11) har kommit in med varsin ansökan om en ny detaljplan för respektive fastigheter med avsikt att exploatera mark för en ny bostadsbebyggelse. Båda fastigheterna ägs av respektive

  Senast ändrad: 2019-09-23 10.31 • Storlek: 2 MB

 5. av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2019 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunalt vatten och avlopp finns draget till detaljplaneområdet Ekolsunds

  Senast ändrad: 2019-05-14 08.23 • Storlek: 142 kB

 6. Prisbasbelopp 12 Delegering av olika beslut om avgifter 13 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 13 4. Avgiftsberäkning och inkomstuppgifter 14 Avgiftsgrundande inkomster 14 Insamling av inkomstuppgifter 14

  Senast ändrad: 2020-08-25 09.12 • Storlek: 8 MB

 7. grävning 12 3.1 Samråd 12 3.2 Ansökan och tillstånd 12 Grävtillstånd 12 Platsupplåtelse 13 Övriga tillstånd från kommunen 13 Grävning inom förorenat område 13 Tillstånd från Länsstyrelsen 14 3.3 Information

  Senast ändrad: 2020-08-21 12.32 • Storlek: 881 kB

 8. Underhåll 90 Hiss, enbostadshus 30 Hiss, inte enbostadshus 50 31 Objekt OF HF2 Ändring, installation vatten eller avlopp (enskilt) 50 Ändring, installation vatten eller avlopp (kommunalt) 90 Attefall

  Senast ändrad: 2020-06-01 12.41 • Storlek: 1 MB

 9. ditt byggprojekt? Välkommen att besöka öppet hus för bygglov och enskilt avlopp. Där får du träff a handläggare och inspektörer. Du behöver inte boka tid förväg, det är bara att dyka upp. Just nu är Myranområdet med

  Senast ändrad: 2019-11-21 16.37 • Storlek: 4 MB

 10. av personnummer. Nämndens totala bruttokostnad, exkluderat verksamheten för vatten och avlopp, uppgår till 563,8 miljoner kronor, efter eliminering av nämndens interna kostnader. Det innebär att 10,0 procent

  Senast ändrad: 2020-03-06 10.59 • Storlek: 7 MB