Sökresultat

Sökresultat

Din sökning lokala hälsoskyddsföreskrifter gav 14 träffar

Filtrera resultat:

  Typ av resultat

 1. Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Enköpings kommun Pdf.

  Här hittar du information om vilka lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön i Enköpings kommun. De lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Enköpings kommun togs fram av kommunfullmäktige den 25 september 2007. Följande lagar och

  Enköpings kommun / foreskrift-halsoskydd-enkopings-kommun.pdf Pdf, 604 kB.

 2. Eldning och sotning

  Du måste anmäla eller ansöka om bygglov vid installation av eldstad. Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet vissa tider på året. Glöm heller inte att sota för att undvika brand.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Eldning och sotning

 3. Eldning – trädgårdsavfall, ved, valborg

  Tädgårdsavfall ska komposteras i första hand, men kan i vissa fall även eldas. Valborgsmässoeldar kräver ofta tillstånd. Eldning med ved ska ske miljömedvetet.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Eldning och sotning / Eldning – trädgårdsavfall, ved, valborg

 4. Djur

  För att få ha vissa djur i detaljplanerat område måste du ha tillstånd från kommunen. Ska du gräva ned ett självdött eller avlivat hästdjur måste du begära om anvisning av plats.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Djur

 5. Författningssamling

  Kommunen har en författningssamling. I den kan du själv läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om.

  Enköpings kommun / Kommun och politik / Författningssamling

 6. Blankett för ansökan om förmultnings- och förbränningstoalett och kompostering av latrin Pdf.

  ANSÖKAN OM förmultnings- och förbränningstoalett och kompostering av latrin enligt 3§ i lokala hälsoskyddsföreskrifterna Du betalar en avgift för din ansökan som Miljö- och byggnadsförvaltningen fakturerar. Avgiften bestäms efter den taxa som

  Enköpings kommun / blankett-vafab-ansokan-formultning-forbranning-toalett-kompostering.pdf Pdf, 549 kB.

 7. Blankett om Ansökan om tillstånd för djurhållning Pdf.

  MBF_40.Djurhållningdetaljplan | 2022-04-13 | Sida 1 / 2 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd för

  Enköpings kommun / blankett-mbf-40-ansokan-tillstand-djurhallning-detaljplan.pdf Pdf, 259 kB.

 8. Blankett om Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall Pdf.

  MBF_44.Dispenseldningträdgård | 2024-04-13 | Sida 1 / 2 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Sökande Namn Personnummer Namn på

  Enköpings kommun / blankett-mbf-44-ansokan-dispens-eldning-tradgardsavfall.pdf Pdf, 244 kB.

 9. Blankett om ansökan om tillstånd att installera värmepump Pdf.

  MBF_25. Tillståndvärmepump | 2022-05-24 | Sida 1 / 3 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera

  Enköpings kommun / blankett-mbf-25-ansokan-tillstand-varmepump.pdf Pdf, 270 kB.

 10. Blankett om Ansökan om förmultnings- och förbrännings­toalett och kompostering av latrin Pdf.

  MBF_73 | 2023-01-24 | Sida 1 / 2 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Sökande Namn Personnummer Namn på förening eller firma

  Enköpings kommun / blankett-mbf-73-ansokan-toalett-latrin.pdf Pdf, 133 kB.

 11. oversiktsplan-enkoping-2030 Pdf.

  Översiktsplan 2030 Enköpings kommun MED FOKUS PÅ LANDSBYGDSUTVECKLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-13 UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www

  Enköpings kommun / oversiktsplan-enkoping-2030.pdf Pdf, 9 MB.

 12. Översiktsplan 2040 inför samrådsförslag Pdf.

  Samrådsförslag Enköpings kommun Översiktsplan 2040 FÖRORD Om någon skulle be mig ranka de viktigaste politiska dokumenten skulle översiktsplanen lätt hamna på topp tre. Därför är det fantastiskt roligt att få presentera ett förslag till översiktsplan

  Enköpings kommun / oversiktsplan-2040-samradsforslag.pdf Pdf, 26 MB.

 13. Blankett om Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp Pdf.

  MBF_1.Enskiltavlopp | 2022-04-25 | Sida 1 / 8 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt

  Enköpings kommun / blankett-mbf-01-ansokan-installation-anmalan-andring-enskilt-avlopp.pdf Pdf, 552 kB.

 14. Blankett för ansökan om tillstånd att installera eller anmäla ändring för minireningsverk Pdf.

  MBF_3.Minireningsverk | 2022-04-25 | Sida 1 / 10 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera eller

  Enköpings kommun / blankett-mbf-03-ansokan-installation-anmalan-andring-minireningsverk.pdf Pdf, 461 kB.