Sökresultat

Sökresultat

Din sökning enskilt avlopp ansökan gav 16 träffar

Filtrera resultat:

  Typ av resultat

 1. Installation eller byte av enskilt avlopp

  Installation eller byte av enskilt avlopp Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Det är flera saker du behöver hålla koll på när du ska installera eller byta ditt enskilda

  Enköpings kommun / Bo, trafik och miljö / Eget vatten och avlopp / Installation eller byte av enskilt avlopp

 2. Blankett om Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp Pdf.

  MBF_1.Enskiltavlopp | 2022-04-25 | Sida 1 / 8 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt

  Enköpings kommun / blankett-mbf-01-ansokan-installation-anmalan-andring-enskilt-avlopp.pdf Pdf, 552 kB.

 3. Blankett om bilaga för vatten och avlopp Pdf.

  MBF_72.Bilagavattenavlopp | 2022-09-22 | Sida 1 / 3 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post bygglov@enkoping.se Bilaga för vatten och avlopp Översiktlig

  Enköpings kommun / blankett-mbf-72-bilaga-ansokan-forhandsbesked.pdf Pdf, 292 kB.

 4. Latrin och slam

  Latrin och slam Din enskilda avloppsanläggning behöver tömmas minst en gång per år. Du kan också ansöka om uppehåll eller glesare slamtömning samt installation av torrtoalett. Slamtömning Kontakta VafabMiljö för hjälp med slam­tömning eller

  Enköpings kommun / Bo, trafik och miljö / Latrin och slam

 5. Tillstånd för värmepump, frikyla och energiuttag

  Tillstånd för värmepump, frikyla och energiuttag Om du vill installera en värmepump med uttag ur berg, jord eller sjö ska du ansöka om tillstånd. Det gäller även för frikyla eller annat energiuttag ur marken. Du måste ha tillstånd innan du

  Enköpings kommun / Bo, trafik och miljö / Energi, värme och klimat / Tillstånd för värmepump, frikyla och energiuttag

 6. E-tjänster och blanketter

  E-tjänster och blanketter för Enköpings kommun Här hittar du kommunens blanketter och e-tjänster. För att använda våra e-tjänster måste du ha bank-id. För vissa ärenden kan du välja om du vill ladda ner en blankett eller göra ditt ärende direkt i

  Enköpings kommun / E-tjänster och blanketter

 7. Taxor och avgifter för bygg-, miljö- och karttjänster

  Taxor och avgifter för bygg-, miljö- och karttjänster Här kan läsa om kommunens taxor. Om du hellre vill läsa taxor och avgifter i pdf-format än på denna webbsida, hittar du dokumenten i kommunens författningssamling. Se taxor och avgifter i

  Enköpings kommun / Bo, trafik och miljö / Taxor och avgifter för bygg-, miljö- och karttjänster

 8. Verksamheternas och nämndernas hantering av person­uppgifter

  Verksamheternas och nämndernas hantering av person­uppgifter I Enköpings kommun värnar vi integritet för dem som är i kontakt med oss på olika sätt. Kontaktcenter När du kontaktar kontaktcenter sparar vi dina kontaktuppgifter samt de uppgifter du

  Enköpings kommun / Kommun och politik / Personuppgifter / Verksamheternas och nämndernas hantering av person­uppgifter

 9. Bostadsanpassning

  Bostadsan­passning Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning eller på grund av din ålder. Bostadsanpassning görs till dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har behov av att göra din bostad och

  Enköpings kommun / Omsorg och stöd / Bostadsanpassning

 10. Blankett om ansökan om tillstånd att installera värmepump Pdf.

  MBF_25. Tillståndvärmepump | 2022-05-24 | Sida 1 / 3 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera

  Enköpings kommun / blankett-mbf-25-ansokan-tillstand-varmepump.pdf Pdf, 270 kB.

 11. Bra att veta inför din ansökan eller anmälan

  Bra att veta inför din ansökan eller anmälan Innan du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du läser igenom stegen nedan. Hand­läggnings­tiden Det är viktigt att du ansöker i tid och planerar för eventuella

  Enköpings kommun / Bo, trafik och miljö / Bygga nytt, ändra eller riva / Bra att veta inför din ansökan eller anmälan

 12. Anvisningar för grävning Pdf.

  Anvisningar för grävning Enköpings kommun Foto: Thom as H enrikson Samhällsbyggnadsförvaltningen Gunilla Eksudd 0171-62 53 71 gunilla.eksudd@enkoping.se Ärendenummer TF2018/100 Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Anvisningar Tekniska

  Enköpings kommun / anvisningar-gravning-2018.pdf Pdf, 885 kB.

 13. Översiktsplan 2030 för Enköpings kommun Pdf.

  Översiktsplan 2030 Enköpings kommun MED FOKUS PÅ LANDSBYGDSUTVECKLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-13 UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www

  Enköpings kommun / oversiktsplan-140513.pdf Pdf, 15 MB.

 14. Årsredovisning 2020 Pdf.

  Årsredovisning 2020 Enköpings kommun Skriv text här Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 Förvaltningsberättelse 3 Den kommunala koncernen 3 Översikt över verksamhetens utveckling 4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 5

  Enköpings kommun / arsredovisning-2020.pdf Pdf, 2 MB.

 15. Microsoft Word - Årsredovisning 2022 - Kommunfullmäktige 230412 Pdf.

  Besöksa dress Årsredovisning 2022 Enköpings kommun Diarienummer KS2022/720 Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2022 2(87) Innehållsförteckning 1 Förord 3 2 Sammanfattning 4 3 Förvaltningsberättelse 5 3.1 Den kommunala koncernen 5 3.2 Översikt över

  Enköpings kommun / arsredovisning-2022.pdf Pdf, 2 MB.

 16. Plan- och bygglovstaxa Pdf.

  Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart- och mättaxa samt avgift för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens enligt miljöbalken. 2023 Uppräkning med 6 procent. Reviderad 3 februari 2023 Foto: A stryd M ad, Pixab ay Innehåll: Förord 4 Kapitel 1

  Enköpings kommun / taxor-plan-bygglov-2023.pdf Pdf, 1 MB.