Visa alla

Din sökning enskilt avlopp ansökan gav 30 träffar

Filtrera resultat

 1. Enskilt avlopp

  Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett. Ansök om tillstånd Hur går en ansökan till om tillstånd för enskilt avlopp? ​Att ansöka om tillstånd för enskilt

  Senast ändrad: 2019-04-15 11.25 • Storlek: 2.3 kB

 2. Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

  enskilt-avlopp-anmala-andring.pdf (539207b) Ska du ansöka om installation av minireningsverk? Då ska du inte använda blanketten "Ansökan om tillstånd enskilt avlopp". Då ska du i stället använda

  Senast ändrad: 2019-03-21 09.39 • Storlek: 2.6 kB

 3. Hur går en ansökan om enskilt avlopp till?

  Hur går en ansökan om enskilt avlopp till? Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp. Schemat visar ett standardärende. Det kan finnas ärenden där vi behöver

  Senast ändrad: 2019-02-18 13.05 • Storlek: 3 kB

 4. MBF_1.Ansoka-tillstand-installera-enskilt-avlopp-anmala-andring.pdf (pdf)

  miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt

  Senast ändrad: 2018-05-30 16.44 • Storlek: 526.6 kB

 5. Vatten och avlopp vid bygglov

  verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du ansluta till det kommunala nätet. Du behöver skicka in en ansökan om anslutning i god tid till kommunens vatten- och avloppsavdelning. I kommunens karttjänst kan du se

  Senast ändrad: 2018-12-17 10.03 • Storlek: 1.5 kB

 6. Öppet hus, kontakt och e-tjänster för bygglov

  Öppet hus, kontakt och e-tjänster för bygglov Har du frågor om bygglov kan du kontakta kommunens kontaktcenter eller besöka öppet hus för bygglov eller enskilt avlopp. Du kan även boka en tid med en

  Senast ändrad: 2019-04-10 15.36 • Storlek: 1.4 kB

 7. Latrin och slam

  månader. Ansök Hur ofta hämtas avloppsslammet? Avloppsslammet hämtas en gång per år hos alla som har ett enskilt avlopp. I vissa fall kan du ansöka om glesare slamtömning. Vad måste jag göra

  Senast ändrad: 2018-12-17 10.24 • Storlek: 2 kB

 8. MBF_25.Ansoka-tillstand-installera-varmepump.pdf (pdf)

  skyddsområde Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Ja Nej Vattentäkt och avlopp Fastigheten har Kommunalt vatten Enskilt vatten (rita in brunnen på kartan) Fastigheten har Kommunalt avlopp Enskilt avlopp

  Senast ändrad: 2018-05-30 17.10 • Storlek: 151 kB

 9. Bygga nytt, ändra eller riva

  det vill säga när din ansökan är komplett. Hur gör jag med vatten och avlopp? För att få bygglov måste du ha möjlighet att ordna med vatten och avlopp. Om din fastighet ligger inom kommunalt

  Senast ändrad: 2019-02-12 17.50 • Storlek: 5.7 kB

 10. Vad vill du göra och behöver du bygglov?

  på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan

  Senast ändrad: 2019-02-08 16.44 • Storlek: 116 kB