Sökresultat

Sökresultat

Din sökning enskilt avlopp ansökan gav 19 träffar

Filtrera resultat:

  Typ av resultat

 1. Enskilt avlopp

  Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Eget vatten och avlopp / Enskilt avlopp

 2. Blankett om Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp Pdf.

  MBF_1.Enskiltavlopp | 2022-04-25 | Sida 1 / 8 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera enskilt

  Enköpings kommun / blankett-mbf-01-ansokan-installation-anmalan-andring-enskilt-avlopp.pdf Pdf, 552 kB.

 3. Blankett om bilaga för vatten och avlopp Pdf.

  MBF_72.Bilagavattenavlopp | 2022-09-22 | Sida 1 / 3 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post bygglov@enkoping.se Bilaga för vatten och avlopp Översiktlig

  Enköpings kommun / blankett-mbf-72-bilaga-ansokan-forhandsbesked.pdf Pdf, 292 kB.

 4. Latrin och slam

  Din enskilda avloppsanläggning behöver tömmas minst en gång per år. Du kan också ansöka om uppehåll eller glesare slamtömning samt installation av torrtoalett.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Latrin och slam

 5. Tillstånd för värmepump, frikyla och energiuttag

  Om du vill installera en värmepump med uttag ur berg, jord eller sjö ska du ansöka om tillstånd. Det gäller även för frikyla eller annat energiuttag ur marken.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Energi, värme och klimat / Tillstånd för värmepump, frikyla och energiuttag

 6. E-tjänster och blanketter

  Här hittar du kommunens blanketter och e-tjänster. För att använda våra e-tjänster måste du ha bank-id.

  Enköpings kommun / E-tjänster och blanketter

 7. Taxor och avgifter för bygg-, miljö- och karttjänster

  Här kan läsa om kommunens taxor.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Taxor och avgifter för bygg-, miljö- och karttjänster

 8. Verksamheternas och nämndernas hantering av person­uppgifter

  I Enköpings kommun värnar vi integritet för dem som är i kontakt med oss på olika sätt.

  Enköpings kommun / Kommun och politik / Personuppgifter / Verksamheternas och nämndernas hantering av person­uppgifter

 9. Bostadsanpassning

  Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning eller på grund av din ålder.

  Enköpings kommun / Omsorg och stöd / Bostadsanpassning

 10. Blankett om ansökan om tillstånd att installera värmepump Pdf.

  MBF_25. Tillståndvärmepump | 2022-05-24 | Sida 1 / 3 Postadress Enköpings kommun 745 80 Enköping Telefon (växel) 0171-62 50 00 Org. nr. 212000-0282 Webbadress www.enkoping.se E-post miljoavdelningen@enkoping.se Ansökan om tillstånd att installera

  Enköpings kommun / blankett-mbf-25-ansokan-tillstand-varmepump.pdf Pdf, 270 kB.

 11. Bra att veta inför din ansökan eller anmälan

  Innan du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du läser igenom stegen nedan.

  Enköpings kommun / Bygga, bo och leva hållbart / Bygga nytt, ändra eller riva / Bra att veta inför din ansökan eller anmälan

 12. Anvisningar för grävning Pdf.

  Anvisningar för grävning Enköpings kommun Foto: Thom as H enrikson Samhällsbyggnadsförvaltningen Gunilla Eksudd 0171-62 53 71 gunilla.eksudd@enkoping.se Ärendenummer TF2018/100 Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Anvisningar Tekniska

  Enköpings kommun / anvisningar-gravning-2018.pdf Pdf, 885 kB.

 13. Dagvattenutredning Annelund Pdf.

  Dagvattenutredning Telefonplan, kv. 6 och kv. 7 1408 2021-12-15 s 1 (46) Dagvattenutredning Annelund Park, Enköping 2024-01-02 STRUCTOR VATTEN & MILJÖ UPPSALA AB Dragarbrunnsgatan 45 753 20, Uppsala www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn

  Enköpings kommun / dagvattenutredning-annelund.pdf Pdf, 3 MB.

 14. oversiktsplan-enkoping-2030 Pdf.

  Översiktsplan 2030 Enköpings kommun MED FOKUS PÅ LANDSBYGDSUTVECKLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-13 UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www

  Enköpings kommun / oversiktsplan-enkoping-2030.pdf Pdf, 9 MB.

 15. Fördjupad översiktsplan - för Enköpings stad Pdf.

  Plan för Enköpings stad Antagen 14 maj 2018 Foto: Tom as H enriksson 2018 Dokumenttyp: Plan Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller f.om. 14 maj 2018 Gäller för: Alla nämnder Ansvarig funktion: Samhällsbyggnadsförvaltningen Reviderad - Ärendenummer

  Enköpings kommun / fordjupad-oversiktsplan-enk.pdf Pdf, 13 MB.

 16. Årsredovisning 2023 Pdf.

  Posta dress Besöksa dress Enköpings kommun 745 80 Enköping Årsredovisning 2023 Enköpings kommun Diarienummer KS2023/864 Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2023 2(92) Innehållsförteckning 1 Förord 3 2 Sammanfattning 4 3 Förvaltningsberättelse 5 3.1 Den

  Enköpings kommun / arsredovisning-2023.pdf Pdf, 3 MB.

 17. Översiktsplan 2040 inför samrådsförslag Pdf.

  Samrådsförslag Enköpings kommun Översiktsplan 2040 FÖRORD Om någon skulle be mig ranka de viktigaste politiska dokumenten skulle översiktsplanen lätt hamna på topp tre. Därför är det fantastiskt roligt att få presentera ett förslag till översiktsplan

  Enköpings kommun / oversiktsplan-2040-samradsforslag.pdf Pdf, 26 MB.

 18. Microsoft Word - Årsredovisning 2022 - Kommunfullmäktige 230412 Pdf.

  Besöksa dress Årsredovisning 2022 Enköpings kommun Diarienummer KS2022/720 Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2022 2(87) Innehållsförteckning 1 Förord 3 2 Sammanfattning 4 3 Förvaltningsberättelse 5 3.1 Den kommunala koncernen 5 3.2 Översikt över

  Enköpings kommun / arsredovisning-2022.pdf Pdf, 2 MB.

 19. Plan- och bygglovstaxa Pdf.

  Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart- och mättaxa samt avgift för prövning av ansökningar om strandskyddsdispens enligt miljöbalken. 2023 Uppräkning med 6 procent. Reviderad 3 februari 2023 Foto: A stryd M ad, Pixab ay Innehåll: Förord 4 Kapitel 1

  Enköpings kommun / taxor-plan-bygglov-2023.pdf Pdf, 1 MB.