Skolstaskolan

Skolstaskolan ligger i samhället Skolsta cirka en mil utanför Enköping. Här finns goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi håller till i en stimulerande miljö, både inom- och utomhus.

På Skolstaskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi är omkring 200 elever och 30 personer i personalen. Alla femton pedagoger är behöriga och jobbar tillsammans i arbetslag. Vi har även två speciallärare och fyra fritidspedagoger, samtliga med lärarlegitimation.

Verksamheterna förskoleklass, fritidshem och skola arbetar tätt och integrerat i något vi kallar ”Barnets hela dag”. Det innebär att vi karaktiserar skolan som en helhet och får en mer komplett bild av barnets förmågor.

Kontakt

Adress: Åbyvägen 8, 749 51 Enköping
Telefon: 0171-62 75 00
E-post: skolstaskolan@enkoping.se