Trygg hemgång

Trygg hemgång innebär en möjlighet att under trygga förhållanden prova om du kan bo kvar hemma efter en tid på sjukhus och ta reda på vilken hjälp du kan behöva då.

Om du har legat på sjukhus kan du känna dig osäker på hur det ska gå när du kommer hem. Då kan teamet Trygg hemgång hjälpa dig. De kan vara hos dig dygnet runt de första dagarna. Därefter kommer teamet under några veckor tillsammans med dig fram till vilket stöd som passar dig bäst och vad du känner dig trygg med. Ditt behov av omsorg och trygghet och dina förmågor bestämmer hur lång tid teamet Trygg hemgång är hos dig.

Trygg hemgång består av ett team med under­sköterskor, sjuk­sköterskor, arbets­terapeuter, fysio­terapeuter samt biståndshand­läggare som tillsammans med dig och dina anhöriga ser över hemmiljön och vad du bäst behöver för att kunna bo kvar hemma.

Enhetschef
Linda Bejersten,
telefon: 0171-62 51 26
e-post: linda.bejersten@enkoping.se

Arbetsledare
Agneta Öztomsuk,
telefon: 0171-62 59 44
e-post: agneta.oztomsuk@enkoping.se