Trygg hemma

Om du behöver stöd för att känna dig trygg hemma finns möjlighet att få hjälpa av teamet Trygg hemgång, du kan ansöka om trygghets­larm eller trygghets­kamera.

Trygg hemgång innebär en möjlighet att under trygga förhållanden prova om du kan bo kvar hemma efter en tid på sjukhus och ta reda på vilken hjälp du kan behöva då.

Du som har behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp i hemmet kan ansöka om trygghets­larm. Larmet gör det möjligt för dig att snabbt komma i kontakt med larm­centralen eller kommunens vård­personal. Insatsen skapar en trygghet, då du kan få hjälp när du behöver det.

Fjärrtillsyn innebär att du får tillsyn med hjälp av en kamera som startar på en tid du valt. Trygghets­kamera är ett alternativ eller komplement till ett personligt besök.

Vanliga frågor

Vad kan jag få hjälp med av Trygg hemgång?

​Du kan bland annat få hjälp med läkemedelshantering, hjälpmedel, anpassning, träning och omsorg. Det viktiga är att du får göra det du själv klarar av att göra och på ditt sätt, i din hemmiljö. Under tiden vi utreder dina behov har du en kontaktperson i Trygg hemgång som du och dina anhöriga kan vända er till.

Vad händer efter utredningen om Trygg hemgång?

​I slutet av utredningstiden träffas ni hemma hos dig: biståndshandläggare, din kontaktperson i Trygg hemgång och, om du vill, dina anhöriga. Vid denna träff pratar ni tillsammans om hur det har fungerat och vilka insatser du behöver framöver. Om du ansöker om hemtjänst får du under mötet möjlighet att välja utförare.

Vad kostar det att ha ett trygghetslarm?

240 kronor per månad och det ingår i maxtaxan som är 2 044 kronor per månad 2018. Det tillkommer en engångsavgift för installation på 350 kronor. Om du har andra insatser som också ingår i maxtaxan får de tillsammans inte bli mer än 2 044 kronor per månad. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Fördjupning

Relaterat

Knapp

Knapp

Knapp