Syn, hörsel och tandvård

Kommunens syn- och hörselinstruktör hjälper dig som är över 21 år och som har en syn- eller hörselnedsättning. Kommunen erbjuder inte tandvård. Däremot kan du i vissa fall få tandvårdsstöd.

Även om du har en syn- eller hörselskada klarar du en hel del i din vardag. Men det kanske finns vissa saker som kan förbättras eller vara ett stöd. Då finns syn- och hörsel­instruktören till din hjälp. Tjänsten är kostnadsfri.

Om du behöver komma i kontakt med en tandläkare kan du vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare. I vissa fall kan du få ett intyg om nödvändig tandvård från biståndshandläggare.

Vanliga frågor

Vad kan syn- och hörsel­instruktören hjälpa mig med?

Rehabilitering – att förbättra din förmåga. Motivering – att se dina möjligheter. Stimulering – att vilja prova saker. Aktivering – att göra fler saker.

Vem har rätt till tandvårdsstöd?

​Bor du i ditt eget hem och har ett omfattande behov av vård- och omsorgs­insatser, har en psykisk sjukdom som har varat i mer än ett år eller om du omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade) så kan din biståndshand­läggare utfärda ett ­­­intyg om tandvårdsstöd åt dig som skickas till Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län).

Vad gäller för tandvård för mig som bor på omvård­nads­boende?

​Bor du på ett omvårdnads­boende har du rätt till tandvårdsstöd. Det är sjuksköterskan på boendet som utfärdar ­intyget och Region Uppsala ansvarar för att skicka ut tandvårdskort samt utför tandvården.

Fördjupning