Syn, hörsel och tandvård

Kommunens syn- och hörselinstruktör hjälper dig som är över 21 år och som har en syn- eller hörselnedsättning. Kommunen erbjuder inte tandvård. Däremot kan du i vissa fall få tandvårdsstöd.

Även om du har en syn- eller hörselskada klarar du en hel del i din vardag. Men det kanske finns vissa saker som kan förbättras eller vara ett stöd. Då finns syn- och hörsel­instruktören till din hjälp. Tjänsten är kostnadsfri.

Om du behöver komma i kontakt med en tandläkare kan du vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare. I vissa fall kan du få ett intyg om nödvändig tandvård från biståndshandläggare.

Vanliga frågor

Rehabilitering – att förbättra din förmåga. Motivering – att se dina möjligheter. Stimulering – att vilja prova saker. Aktivering – att göra fler saker.

Bor du i ditt eget hem och har ett omfattande behov av vård- och omsorgs­insatser, har en psykisk sjukdom som har varat i mer än ett år eller om du omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade) så kan din biståndshand­läggare utfärda ett ­­­intyg om tandvårdsstöd åt dig som skickas till Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län).

Bor du på ett omvårdnads­boende har du rätt till tandvårdsstöd. Det är sjuksköterskan på boendet som utfärdar ­intyget och Region Uppsala ansvarar för att skicka ut tandvårdskort samt utför tandvården.

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet

Fördjupning

Relaterade sidor för syn, hörsel och tandvård

Mer om syn, hörsel och tandvård på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?