Stöd vid demens

För dig som har minnesproblem eller är anhörig till en person med demenssjukdom finns stöd på flera olika sätt.

För dig som har en demenssjukdom eller är anhörig finns ett samlat stöd på Demenscentrum. Här finns bland annat Demensteamet som erbjuder såväl stöd som utbildning. De ger också råd, stöd och information till anhöriga, både enskilt och i grupp. Målet är att bidra till en ökad livskvalitet genom kunskap, råd och stöd.

Kommunen har även två dagverksamheter för personer med demens och på flera omvårdnadsboenden finns platser särkilt anpassade för personer med demenssjukdom. På Stadsgården är alla platser anpassade till målgruppen.

Vanliga frågor

Demensteamet har en utbildningsserie för anhöriga om fem tillfällen som börjar varje vår och höst. Välkommen att kontakta kommunens demensteam för att anmäla dig.

Anmäl dig på telefonnummer: 0171-62 59 33, 0171-62 59 35 eller 0171-62 61 96

Anmäl dig via e-post: demensteamet@enkoping.se

Kontakta din husläkare.

Alzheimer är en av de demenssjukdomar som finns. Det är den vanligaste varianten.

​Kontakta demensteamet för råd och stöd och anmäl dig gärna till någon av deras anhörigutbildningar om demens.

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?