Personlig assistans

Personlig assistans är ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig med funktions­nedsättning att leva ett själv­ständigt liv med goda levnadsvillkor.

Du som är under 65 år kan ansöka om personlig assistans genom kommunens bistånds­handläggare. Kommunens assistans heter Alio, men det finns privata alternativ. Du betalar ingenting för insatsen.

Vanliga frågor

Vad betyder goda levnadsvillkor?

Bland annat att du kan delta i samhället, bestämma över din vardag och har inflytande över din vård och omsorg.

Vem beslutar om ersättning för personlig assistans?

Är det grundläggande behovet av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om ersättning. Detta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Kan jag få personlig assistans även om jag fyllt 65 år?

Nej, personlig assistans är till för dig som har en funktions­nedsättning. Insatsen beviljas bara dig som är under 65 år.

Fördjupning