Bostads­anpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du har behov av det.

Bostadsanpassning görs till dig som på grund av ålder eller funktions­nedsättning har behov av att göra din bostad och närmiljö mer praktisk. Du ska kunna leva som alla andra och använda din bostad på det sätt du vill.

Vanliga frågor

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du inte äger din bostad måste du i vissa fall ha din fastighetsägares tillstånd för att anpassningen ska få utföras.

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för det som behöver göras. Bidraget täcker hela kostnaden för anpassningen. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslår måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktions­nedsättning. Det är oftast en arbetsterapeut som utformar ett sådant intyg, men det kan också vara annan sakkunnig som läkare eller sjukgymnast. Den sakkunnige kan inte neka dig ett intyg, men det är inte säkert att han eller hon kan styrka behovet av anpassningen. Fråga alltid din intygsgivare om du är osäker på vad intyget innebär.

​Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Läs mer om anhörigbehörighet

Fördjupning

Relaterade sidor för bostadsanpassning

Mer om bostadsanpassning på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?