Syssel­sättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få en sysselsättning som ger livskvalitet och gemenskap.

Sysselsättningen finns till för dig som bor i Enköpings kommun och har psykisk ohälsa. Verksam­heten är frivillig och kostnadsfri och bygger på din och andras gemen­samma medverkan. Målet är att öka din livskvalitet genom gemenskap, stöd, sysselsättning eller arbetspraktik. Syssel­sättningen har verksamheter på Hjälp­medels­­lagret och på Kaptensgatans lego och service.

Vanliga frågor

Vad kan jag delta i?

​Du kan delta i till exempel lagerarbete, textilarbete, verkstads- och servicearbete samt arbetsplatspraktik med extra stöd.

Måste jag vara med varje dag?

​Du deltar efter intresse och förmåga. Gör upp det med din handledare.

Får jag betalt för att delta?

​Du får en ersättning på 5,50 i timmen om du har hab-ersättning, men tänk på att det kan påverka annat ekonomiskt stöd som du har.

Fördjupning