Personliga ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud ger dig hjälp när du ska ha kontakt med olika myndigheter och stöttar dig i din rehabilitering. Du får själv berätta vad du tycker att du behöver hjälp med och vad som är viktigast för dig. Det kostar ingenting och din kontakt med ett personligt ombud är skyddad av sekretess. Du, tillsammans med ditt personliga ombud, bestämmer vilka som ombudet får prata med i frågor som rör dig.

Vanliga frågor

Hur får jag ett personligt ombud?

Du söker själv genom att ringa eller mejla till de personliga ombuden. Är det svårt att ta den första kontakten kan du ta hjälp av någon som du litar på. Du behöver inte berätta hela din livshistoria, men du ska vara beredd på att svara på några frågor för att de ska kunna bedöma om personligt ombud är det rätta för just dig. De behöver förstå din livssituation och om du tillhör målgruppen ”personer med långvarig psykisk ohälsa som har svårigheter i sin vardag”, och få ställa lite frågor om vilka resurser du själv har att hantera din situation. Du ska ha fyllt 18 år.

Är ett personligt ombud som en god man eller en förvaltare?

Personligt ombud arbetar direkt på ditt uppdrag och under en begränsad tid, vilket är en viktig skillnad mot god man och förvaltare som utses av tingsrätten och är ett uppdrag som vanligtvis sträcker sig över många år. Personligt ombuds uppdrag är att hjälpa dig att få det stöd du behöver för att leva det liv du vill. Det kan innebära att söka olika stöd- och hjälpinsatser från kommunen, till exempel god man.

Hur vet jag om jag kan få ett personligt ombud?

​Om du har fyllt 18 år och har svårigheter i din vardag för att du mått psykiskt dåligt en längre tid har du möjlighet att få ett personligt ombud. Det bästa är att ringa (eller mejla) och fråga direkt till de personliga ombuden. Om de bedömer att du kan ha rätt till personligt ombud får du en tid där du vanligen får träffa dem. Därefter bestäms om du får personligt ombud och vem det blir. Ert samarbete inleds med att ni får tid att lära känna varandra och att du får lyfta fram de frågor du vill arbeta med. Ditt personliga ombud arbetar på ditt uppdrag utifrån dina önskemål men tillsammans med dig.

Kan jag få personligt ombud fast jag redan har kontakt med flera myndigheter?

Om du tillhör målgruppen psykiskt långtidssjuka över 18 år, och har ett stöd från samhället som du inte tycker fungerar så bra, kan du ta hjälp av personligt ombud för att få stöd i den förändring du vill ha.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen