Personliga ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan få ett personligt ombud.

Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag och är helt fristående från myndigheter och vårdorganisationer.

Ditt personliga ombud ger dig hjälp när du ska ha kontakt med olika myndigheter och stöttar dig i din rehabilitering. Du får själv berätta vad du tycker att du behöver hjälp med och vad som är viktigast för dig. 

Det kostar ingenting och din kontakt med ett personligt ombud är skyddad av sekretess. Du, tillsammans med ditt personliga ombud, bestämmer vilka som ombudet får prata med i frågor som rör dig.

Vanliga frågor

Om du har fyllt 18 år och har svårigheter i din vardag eller har mått psykiskt dåligt en längre tid kan du få ett ombud.

Personligt ombud arbetar direkt på ditt uppdrag och under en begränsad tid, vilket är en viktig skillnad mot god man och förvaltare som utses av tingsrätten och är ett uppdrag som vanligtvis sträcker sig över många år. Personligt ombuds uppdrag är att hjälpa dig att få det stöd du behöver för att leva det liv du vill. Det kan innebära att söka olika stöd- och hjälpinsatser från kommunen, till exempel god man.

Om du tillhör målgruppen psykiskt långtidssjuka över 18 år, och har ett stöd från samhället som du inte tycker fungerar så bra, kan du ta hjälp av personligt ombud för att få stöd i den förändring du vill ha.

Fördjupning

Mer om personligt ombud på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen