Nu stängs Åsunda­gården

Publicerad

I dag stängs omvårdnads­boendet Åsundagården i Hummelsta efter många års verksamhet.

Det var i januari i år som vård- och omsorgsnämnden tog beslutet att avveckla Åsunda­gården. Alla kunderna har flyttat till nya boenden och personalen har förflyttats till andra omvårdnadsboenden.

– Självklart har det funnit många känslor kring att Åsundagården avvecklas, men vår upplevelse är att det ändå har gått bra. Det är en stor sak att flytta när man är äldre och vi har gjort allt vi kan för att göra det enkelt för kunderna. De allra flesta bland personalen har tackat ja till förflyttning till annat omvårdnadsboende, säger Helen Lundgren resultatenhetschef på Åsundagården.

– Vi riktar ett stort tack till våra kunder, deras anhöriga och personalen för god samarbetsvilja och hjälp.

Beslutet att avveckla Åsundagården har tagits utifrån många faktorer. Exempelvis den fysiska miljön, förut­sättningarna för en god omvårdnad utifrån byggnadens utformning och kostnader.

Hemtjänsten kvar tillsvidare

Hemtjänsten i Hummelsta blir kvar på Åsundagården, men en översyn av organisationen pågår.

– Du som har hemtjänstinsats kommer att fortsätta få det på samma sätt som tidigare från samma medarbetare tills vi återkommer med ny information, säger Helen Lundgren.

Korttids­boendet flyttat till Björkbacken

Platserna på korttidsboendet på Åsundagården har flyttats till omvårdnadsboendet Björkbacken i centrala Enköping. Där kommer antalet korttidsplatser också att utökas på sikt.

Vid frågor, kontakta:

Maria Palm, verksamhetschef äldreomsorgen
Telefon: 0171-62 56 78
Mejl: maria.palm@enkoping.se

Foto av Helen Lundgren, resultatenhetschef Åsundagården.

Helen Lundgren, resultatenhetschef Åsundagården.