Lättnader i besöks­rutinerna på äldre­boendena

Publicerad

Besökare och boende får tillsammans ett större egenansvar för att genomföra smittsäkra besök.

Vaccinationerna mot covid-19 bland kunderna och personalen på äldreboendena är snart klara. I takt med det kommer frågor från anhöriga om äldreboendenas besöksrutiner inte längre behöver följas.

– Vi har valt att göra en viss lättnad som blir besökarens och den boendes ansvar. Våra besöksrutiner gäller fortfarande fram till den boendes lägenhetsdörr. Hur besöket sedan genomförs är upp till boende och anhörig. Där gör vi en viss lättnad, säger Maria Palm, verksamhetschef äldreomsorgen.

– Även om vi uppmanar till fortsatt försiktighet får boende och anhörig själva avgöra om de ska ha fysisk kontakt och om besökaren ska använda munskydd och visir. Vi fortsätter att erbjuda skydds­utrustning till alla som vill använda det.

Medarbetarna använder skydds­utrustning

Medarbetarna fortsätter att följa de rutiner och restriktioner som finns sedan tidigare. Där görs inga lättnader. De kommer fortfarande att ha visir och munskydd under hela arbetspasset.

– Myndigheterna är tydliga med att vi alla måste fortsätta att följa de allmänna råden även efter vaccinationerna. Det behöver vi göra tills smittspridningen har minskat betydligt och det finns mer kunskap om en vaccinerad person kan sprida smittan vidare eller inte, säger Maria Palm.

– Vi upplever att alla närstående har visat en stor omtanke och respekt under pandemin för att skydda de äldre och förhindra smittspridning. Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta det fina arbetet för att skapa en säker miljö på våra boenden.

Det gäller vid besök

På vår webbplats enkoping.se/corona kan du läsa om besöksrutinerna på äldreboendena.

Läs besöksrutinerna för äldreboendena på enkoping.se/corona

Har du frågor?

Om du har frågor om besöks­rutinerna kan du kontakta resultatenhetschefen för boendet.

Foto på två glada äldre damer som sitter bredvid varandra.