15 nya konstaterade fall

Publicerad

Under veckan har 15 nya konstaterade fall av corona rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab. En kund har avlidit i sviterna av corona.

– Under veckan har smitta konstaterats på ytterligare ett kommunalt omvårdnadsboende och fler kunder har insjuknat i några av våra verksamheter där smitta redan identifierats. Vi beklagar också att ytterligare en kund har avlidit i sviterna av corona. Anhöriga är informerade, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Negativ och positiv utveckling

– Rapporterna visar på både negativ och positiv utveckling. Utbrottet på omvårdnadsboendet Björkbacken har dessvärre eskalerat och fler kunder har insjuknat inom kommunala hemtjänsten. På Regalskeppsvägen har många kunder tillfrisknat och på Stadsgården har utbrottet lugnat sig.

  • På omvårdnadsboendet Björkbacken har ytterligare sju kunder konstaterats smittade.
  • På omvårdnadsboendet Stadsgården har ytterligare en kund konstaterats smittad.
  • På omvårdnadsboendet Åkersberg har en kund konstaterats smittad.
  • Inom kommunala hemtjänsten har ytterligare sex kunder konstaterats smittade. En av dessa vårdas på sjukhus.

– Precis som tidigare fortsätter våra verksamheter att arbeta strukturerat för att vi inte ska få utbrott i fler verksamheter. Det är viktigt att vi alla i samhället tar ansvar för att förhindra smittspridningen och vi vill återigen understryka vikten av att följa de skärpta allmänna råden som gäller i Uppsala län till den 13 december, säger AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Besöksförbud inte aktuellt

– I veckan har frågan om ett tillfälligt besöksförbud på äldreboendena diskuterats både på regional och kommunal nivå. Folkhälsomyndigheten kan tillfälligt ge kommuner tillstånd att införa besöksförbud på äldreboenden. I Enköpings kommun gör vi bedömningen att ett besöksförbud inte är nödvändigt i dagsläget, säger Lotta Tronêt.

– Det är viktigt att vi gör rätt åtgärder vid rätt tidpunkt och just nu ser vi inte att besöken är den största risken för smittspridning. Vi upplever att anhöriga visar stor respekt och förståelse för hur de ska agera vid besök.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Foto på äldre kvinna som undersöks på halsen av person med skyddshandskar.