Max åtta deltagare vid samman­komster i länet

Publicerad

Från och med den 24 november får det vara max åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet.

Den 23 november beslutade Länsstyrelsen i Uppsala län att från och med den 24 november får det inte samlas fler än åtta sittande deltagare vid sammankomster och offentliga tillställningar i Uppsala län.

Begravnings­ceremonier är ett undantag

Ett undantag är begravningsceremonier, där upp till 20 personer får delta. Vilket är ett beslut från regeringen.

– Som smittläget ser ut nu är det ett nödvändigt beslut. Det är dock en extraordinär åtgärd som inskränker den personliga friheten och beslutet ska inte gälla längre än nödvändigt, säger landshövding Göran Enander.

Så länge ska det gälla

Föreskriften gäller tills vidare men den kommer att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Läs hela pressmeddelandet på länsstyrelsens webbplats