Joar Socia ger chans till självständigt liv

Publicerad 2020-11-19

På socialförvaltningens arbetsträningsenhet får människor som är långt ifrån arbetsmarknaden en chans till ett bättre och mer självständigt liv.

Deltagarna på Joar Socia får både arbetsträning och social träning, samtidigt som de får en meningsfull sysselsättning. Målsättningen är att få en positiv förändring och öka chanserna till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I filmerna nedan berättar Mikael Pettersson, Mikael Grandin och Rebecca om delar av sin historia. Vi får höra om deras personliga utveckling på Joar Socia, som har gjort att de nu kan leva ett mer självständigt liv.

Filmerna nedan visar tre personers berättelser. På Joar Socia finns många, många fler.

Självständigt liv är en del av kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023.

Läs om den långsiktiga planen på webbplatsen Enköping växer

Foto på Rebecca utanför Joar Socia. Texten självständigt liv.