Skärpta allmänna råd i Uppsala län för att bekämpa covid-19

Publicerad 2020-10-20

Under tisdagen beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att utfärda skärpta råd för Uppsala län. Syftet är att minska spridningen av covid-19.

Den 19 oktober infördes en ny föreskrift som ger Folkhälsomyndigheten rätt att under en begränsad tid utfärda allmänna råd i en region, i samband med lokala utbrott av covid-19.

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för Uppsala län som ska gälla från den 20 oktober och två veckor framåt.

De lokala råden för Uppsala län är följande:

  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

När det gäller avrådan att resa med kollektivtrafiken riktar den sig i första hand inte till skolelever.

– Självklart ska man fortsätta att gå i skolan och transportera sig dit om det krävs. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. Tänk efter om du verkligen måste, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Läs hela pressmeddelandet från Region Uppsala via deras pressrum