Smitta på Hemtjänst centrum

Publicerad 2020-10-07

Tre kunder som konstaterats smittade av covid-19 vårdas nu av Hemtjänst centrum.

Kunderna, som bor i ordinärt boende, vårdas i sina hem enligt smittskyddsrutinerna. Anhöriga till de smittade är informerade.

– Vi har ett lokalt utbrott, en så kallad klustersmitta av covid-19. Så fort personerna visade symtom agerade vi utifrån myndigheternas rekommendationer och startade vård enligt rutinen för smittad patient för covid-19. Personalen på Hemtjänst centrum har agerat helt enligt våra rutiner, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Verksamheten tar utbrottet på stort allvar och arbetar med förebyggande åtgärder. Vi har en tät dialog med Region Uppsalas smittskyddsenhet och Vårdhygien på Akademiska sjukhuset, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Ställer in fysiska möten med många deltagare

På grund av den ökade smittspridningen väljer vi att nu ställa in alla planerade fysiska möten med många deltagare, exempelvis informationsmöten med boende och anhöriga. Deltagarna kommer i stället att få informationen via telefon eller mejl. Alla som påverkas har fått eller kommer att få information.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 40
Mejl: lotta.tronet@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Enköping