Besöksförbud på äldreboenden gäller

Publicerad

Regeringens beslut om ett besöksförbud på landets äldreboenden för att förhindra spridningen av covid-19 gäller fortfarande.

Regeringens beslut togs den 30 mars för att för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Besöksförbudet gäller alla omvårdnadsboenden i Enköpings kommun.

– Beslutet är tydligt och gäller på alla vård- och omsorgsboenden i kommunen. Besöksförbudet är en nödvändig åtgärd för att minska smittspridningen hos de som i högst utsträckning behöver skyddas, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Den som är verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Enköping