Ytterligare ett konstaterat fall av corona i Enköping

Publicerad

En av de boende på Orions omvårdnadsboende har konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19. Personen vårdas nu på sjukhus.

Personen insjuknande och skickades in till Akademiska sjukhuset för vård och blev provtagen. Idag kom svaret att det var konstaterad smitta av corona.

När det gäller de smittade på Liljegården har en persons tillstånd försämrats och vårdas nu på sjukhus.

– Vi har flera fall av misstänkt smitta inom våra verksamheter och följer de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen. Vi har beredskap för att sätta in extrapersonal vid behov. Vi jobbar tätt med andra förvaltningar för att gemensamt hantera behoven inom vård och omsorg. Vår största utmaning just nu är materialförsörjning, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Frågor?

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Enköping