Flera corona­smittade på Lilje­gården

Publicerad

Sex personer på Liljegårdens omvårdnadsboende i Örsundsbro har konstaterats smittade med coronaviruset.

Samtliga sex insjuknade samtidigt. De vårdas nu på boendet enligt smittskyddsrutinerna. Anhöriga till de smittade är informerade. Ingen annan på boendet visar just nu symptom.

– Så fort personerna visade symtom följde vi myndigheternas rekommendationer och startade vård enligt rutinen för smittad patient för covid-19. Personalen på boendet har agerat som de ska, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping.

Vårdas isolerat

De som konstaterats med corona vårdas enligt kohort-vård som innebär att den sjuke håller sig i sin lägenhet och personalen använder utökad skyddsutrustning. Det innebär också att ett begränsat antal medarbetare jobbar med de sjuka. De medarbetarna jobbar också enbart med de sjuka och har ingen kontakt med övriga boende på Liljegården.

– Vi följer de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen. Sannolikheten att det kommer bli fler fall inom andra vård- och omsorgsverksamheter är hög. Vi har förberett oss för att möta ett läge med utbredd smittspridning. Vi har en tät dialog med regionen där vi samverkar med läkare som leder vården, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Frågor?

Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Enköping