Stör döden – ett samtal kan rädda liv

Publicerad 2019-09-10

I dag är det Internationella suicidpreventiva dagen. Vi sprider kampanjen Stör döden för att uppmärksamma självmord.

Den 10 september är det internationella suicidpreventiva dagen, en dag som Världshälsoorganisationen WHO har lanserat för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Från 80-talet och framåt sjönk suicidsiffrorna årligen, men de senast 20 åren har ingen förbättring skett. I gruppen barn och unga 15–24 år har även en årlig ökning setts sedan mitten av 90-talet.

Länet samverkar

Hela Uppsala län samverkar för att förebygga självmord och för att uppmärksamma dagen. I Region Uppsala och länets alla kommunder sprider vi informations­kampanjen Stör döden i våra verksamheter, till exempel skolor, fritidsgårdar, äldreboenden, jobbcentrum, idrottsanläggningar, bibliotek, vårdcentraler och inom öppenvården.

Stör döden är ett initiativ av Suicide Zero, Mind och SPES, med stöd från Stockholms läns landsting och Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP).

På stördöden.se finns hjälp

På webbplatsen stördöden.se kan du läsa om hur du kan störa döden och få akut hjälp.

stördöden.se

Vill du prata med någon?

Om du vill prata med någon utifrån dig själv som person eller som anhörig om självmord kan du kontakta:

Enköping