Tyck till om socialtjänsten

Publicerad 2019-09-09

Den 9 september till den 18 oktober har du möjlighet att svara på frågor som handlar om hur du upplever kontakten med socialtjänsten. 

För att kunna göra vår verksamhet bättre vill vi gärna veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra.

Därför kommer du som är brukare inom vissa av våra områden att få möjligheten att svara på frågor om hur du upplever kontakten med socialtjänsten.

Du får erbjudande att vara med i enkäten när du träffar din social­sekreterare. Det är frivilligt att vara med och dina svar är anonyma.

Vem får svara på enkäten?

Enkäten kommer inte att erbjudas till alla som besöker socialtjänsten.

Den kommer att erbjudas till:

  • vårdnadshavare eller ungdomar som är 13 år eller äldre inom barn- och ungdomsvården inklusive ensamkommande
  • brukare inom ekonomiskt bistånd
  • brukare inom missbruks- och beroendevården och övriga vuxna
  • brukare inom öppenvården för barn och familj samt vuxna
  • brukare inom familjerätten, dock inte faderskapsärenden.

Var kan jag se resultatet?

Vi kommer att publicera resultatet från alla verksamheterna som ingår i enkäten på vår webbplats.

Resultatet för barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården kommer också att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) och i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Enköping

Illustration: SKL