Ansök om bidrag ur socialnämndens fonder

Publicerad

Som ålderspensionär, änka, låginkomsttagare eller långtids­sjukskriven kan du ansöka om bidrag från socialnämndens donations­fonder.

Socialnämnden har tre donationsfonder som du kan ansöka om bidrag ur. Ansök senast den 10 oktober.

Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun

Om du är låginkomsttagare, långtidssjukskriven eller ålderspensionär kan du ansöka om bidrag ur den här fonden till exempelvis glasögon, medicin, resebidrag eller förstärkning av pension.

Malmgrenska stiftelsen

Om du är ålderspensionär kan du ansöka om bidrag ur den här fonden till exempelvis glasögon, medicin, resebidrag eller förstärkning av pension.

Stiftelsen Lindholmska fonden

Om du är änka kan du ansöka om bidrag ur den här fonden till boende eller tillfälligt boende.

Ansök

Ansökningsblanketten hittar du på vår webbplats enkoping.se/bidrag-donationsfonder. Vi vill ha din ansökan senast den 10 oktober.

Om du vill få blanketten skickad till dig kan du kontakta kommunens kontaktcenter.

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

Enköping

Foto: Thomas Henrikson