Joar Socia åtgärdar brister

Publicerad

Arbetsmiljöverket noterade vid sitt besök att det fanns brister i arbetsmiljön där verksamheten arbetar med tvätt och rekonditionering.

Joar Socia använder en publik tvätthall när de tvättar fordon. Vid tvättningen använder de en kemisk produkt som tjärlösare. Arbetsmiljöverket noterade att den publika tvätthallen har för dålig allmänventilation och saknar processventilation. Det kan skapa hälsorisker när den kemiska produkten används. Arbetsmiljöverket vill därför bland annat att arbetstagarna ska använda andningsskydd i lokalen.

– Vi har åtgärdat bristerna genom att våra arbetstagare nu använder rekommenderade andningsskydd, vi har uppdaterat vårt säkerhetsdatablad om produkten och vi har informerat arbetstagarna hur produkten ska användas, säger Tommy Thun som är avdelningschef på Joar Socia.

– Vi ska också förbättra våra rutiner för att det här inte ska hända igen.

Joar Socia ska ge svar till Arbetsmiljöverket senast den 28 augusti hur bristerna har åtgärdats.

Enköping