Skol­avslutning kan betyda alkohol­debut

Publicerad 2019-06-04

Snart är det dags för skolavslutning, en tid när många unga provar alkohol för första gången. Vi har samlat några tips till dig som tonårsförälder.

Du som förälder kan påverka din tonårings alkoholkonsumtion i stor utsträckning. Det har visat sig att föräldrars attityd och förhållnings­sätt är en viktig faktor när det gäller ungas alkoholvanor.

Konkreta tips

Du har stor betydelse. Tonåringar bryr sig mycket om vad du som förälder säger, även om det inte verkar så för stunden.

  • Visa att du bryr dig. Prata med din tonåring om skolavslutningen, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol och vad som gäller i er familj.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar.
  • Hjälp till att säga nej. Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.
  • Håll kontakten. Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig om något skulle hända.
  • Kom överens med andra föräldrar. Prata med andra föräldrar om vad som gäller för deras barn. Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussionerna med din tonåring.


Tonårs­parlören om unga och alkohol

På webbplatsen Tonårsparlören hittar du fakta och tips som gör det lite lättare att prata om alkohol med din tonåring. Webbplatsen är framtagen av IQ som är ett dotterbolag till Systembolaget. IQ har som uppdrag att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

Tonårsparlören

Fler språk

På webbplatsen hittar du även broschyren Alkohol och tonåringar som finns på fler språk: lätt svenska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska.

Broschyren Alkohol och tonåringar

Drogfria aktiviteter och vuxenvandring

På skolavslutningskvällen den 12 juni anordnar upplevelseförvaltningen gratis bio för ungdomar från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 2 på gymnasiet.

Vi kommer att ha vuxenvandring på stan från både socialtjänsten, skolan och vuxenvandrarna.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår brotts- och drogförebyggare Carl Gynne på telefon 0171-62 50 46 eller carl.gynne@enkoping.se.

Enköping

Foto: Pixabay