Aleris hemtjänst blir Vardaga

Publicerad 2019-02-11

Företaget är uppköpt men chef och personal är kvar.

Ett av de privata alternativ du som har hemtjänst har kunnat välja är Aleris. Nu är företaget uppköpt av koncernen Ambea group och hemtjänstinsatserna kommer att utföras av den del av koncernen som heter Vardaga.

Du som idag har din hemtjänst från Aleris kommer från och med nu få den utförd av Vardaga. Du kan även göra ett nytt val av hemtjänstutförare, kontakta i så fall din biståndshandläggare.

Har du frågor?

Kontakta Mattias Porsaeus på vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun

Telefon: 0171-62 59 91

E-post: mattias.porsaeus@enkoping.se

Enköping