Omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3 renoveras

Publicerad 2017-11-03

Golven på omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3 behöver åtgärdas. Under tiden går det inte att bo på boendet.

Det beror på att det finns ett ämne i golvet som kan irritera luftvägar och slemhinnor.

Intensivt arbete med att få fram bostäder

Fastighetsavdelningen och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans för att kontinuerligt informera boende, anhöriga och medarbetare.

Det har pågått ett intensivt arbete under hösten för att få fram lämpliga bostäder för de som måste flytta. På onsdag den 8 november är det ytterligare en informationsträff för anhöriga och medarbetare.

Har du frågor?

Lokalerna

Anders Häggström, fastighetschef
Telefon: 0171-62 64 66
E-post: anders.haggstrom@enkoping.se

Omvårdnaden

Maria Palm, äldreomsorgschef
Telefon: 0171-62 56 78
Epost: maria.palm@enkoping.se

Åkersbergsvägen 3 sett utifrån.