Positiva effekter av 6 timmars arbetsdag

Publicerad 2017-06-20

Halvvägs in i projektet 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare är 81 procent av med­arbetarna över­vägande positiva till konceptet.

De tycker att socialförvaltningen har blivit en mer attraktiv arbetsgivare än tidigare. Alla 20 som är med i projektet är intresserade av att fortsätta att vara med under projektets resterande sex månader. 

Det är stor skillnad

– Det är stor skillnad, säger socialsekreterare Maria Björkström, Malin Nyberg och Emma Jernberg. Det finns mycket mer tid för återhämtning.

Fördelningen hur socialsekreterarna arbetar, fyra eller fem dagar i veckan, är relativt jämn. 45 procent har valt att arbeta fem dagar i veckan med kortare arbetsdag och 40 procent fyra dagar i veckan med längre arbetsdag, men en ledig dag i veckan.

– Men det gäller att planera arbetstiden väl i kalendern, säger Emma Jernberg. Det går som regel inte att skjuta på sådant som är inplanerat.

Maria, Malin och Emma är eniga om att arbetssätten både har fått utvecklas och effektiviseras.

– Projektdeltagarna tycker att de arbetar mer effektivt, men att konceptet ger mindre tid till gemensamma möten, utbildningar och att stötta kollegor, säger Agneta Lundin Parskog, enhetschef Barn och familj och Ulrika Björn, enhetschef Vuxen.

– Vi tycker att medarbetarna har tagit ett stort ansvar för schema­läggningen för att verksamheten ska fungera.

Attraktivare arbets­givare

En del i att testa 6 timmars arbetsdag under ett år är att få fler att söka och vilja arbeta som socialsekreterare. Under 2016 var personalomsättningen hög och det var svårt att rekrytera social­sekreterare. En minst lika viktig del är att också kunna behålla dem som är erfarna.

Nu visar en undersökning i projektet att 62 procent av medarbetarna tycker att social­förvaltningen är en mer attraktiv arbetsgivare efter att 6 timmars arbetsdag infördes.

Mer än 70 procent har svarat att de under det senaste halvåret har rekommenderat eller tipsat någon att söka jobb på Social­förvaltningen i Enköpings kommun.

– Sex timmars arbetsdag är förstås inte hela lösningen på att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Agneta Lundin Parskog och Ulrika Björn.

– Vi kommer att fortsätta att utveckla våra arbetssätt, utvärdera arbetet, ha en bra introduktion för nya medarbetare, ta emot studenter och värna om dem som arbetat länge så att de kan vara goda ambassadörer.

Vid frågor, kontakta:

Elisabeth Kántor, socialchef
0171-62 51 11
elisabeth.kantor@enkoping.se

Enköping

Socialsekreterare Malin Nyberg, Emma Jernberg och Maria Björkström