Kurs om psykisk ohälsa för anhöriga

Publicerad 2017-01-20

Enköpings kommun arrangerar i samarbete med Svenska kyrkan en kostnadsfri kurs om psykisk ohälsa.

Stöttar du någon med psykisk ohälsa? Vill du lära dig mer? Vill du kanske dela dina erfarenheter med andra? Kursen vänder sig till alla som känner sig berörda. Du behöver inte ha några förkunskaper och du deltar så aktivt som du själv vill.

Tid och plats

Sju tillfällen med start den 21 februari klockan 18–20 på Anhörigcentrum, Villa Sandgatan.

Anmälan

Anmäl dig senast den 7 februari till:

Siv Bergström, anhörigkonsulent.
Telefon: 0171-62 56 88
E-post: siv.bergstrom@enkoping.se

Solveig Kärrbom, diakon
Telefon: 0171-257 23
E-post: solveig.karrbom@svenskakyrkan.se

Siv Bergström, anhörigkonsulent i Enköpings kommun.

Siv Bergström, anhörigkonsulent i Enköpings kommun. Foto: Åsa Sundström