Semesterperioder inom vård och omsorg

Publicerad 2017-01-11

Det finns inget beslut om att hela vård- och omsorgsförvaltningen ska ha tre semesterperioder i sommar.

Det här är ett svar från förvaltningschefen Marie Palmgren apropå diskussionen på kommunens Facebook-sida om semesterperioderna på vård- och omsorgsförvaltningen.

Inget beslut om tre semesterperioder

Det finns inget beslut och kommer inte finnas något beslut om att hela vård- och omsorgsförvaltningen ska ha tre semesterperioder i sommar.

Med anledning av den uppkomna diskussionen på Facebook vill jag beskriva vad som är beslutat, vad som inte är beslutat och hur planeringen ser ut för sommarbemanningen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Samtidigt är jag jätteledsen att vi misslyckats med att nå ut med tillräckligt tydlig information som skapat så stor oro. Jag ska här försöka reda ut en del frågetecken kring vad som gäller.

Under de senaste åren har de blivit allt svårare att rekrytera erfarna sommarvikarier. Vi har därför själva under de två senaste åren satsat på att ge alla sommarvikarier en fördjupad introduktionsutbildning. Dessutom behöver de nya vikarierna stöd i arbetet av sina mer erfarna kollegor. I takt med att antalet personer som är helt nya har ökat har arbetsmiljön för ordinarie personal blivit tuffare. Större ansvar för omsorgen och för att saker ska fungera, inbeordringar både på lediga dagar och under semester har blivit vanligare. Under sommaren 2016 var det ett stort problem inom vissa enheter. Främst drabbades omvårdnadsboenden, demensboenden samt hemtjänsten som är knuten till boenden.

Viktig samverkan för att komma överens

Inom vård och omsorg finns nästan 1 700 personer som får lön varje månad. En del är timanställda vikarier, anhöriganställda, medarbetare som enbart går in som ledsagare eller avlösare hos en enskild individ. Mellan 1 200 och 1 300 personer har månadsanställningar. Varje år ska givetvis alla ha sin sommarsemester. Eftersom vi normalt inte har verksamheter där vi har överkapacitet, behöver i princip de flesta som har semester ersättas med sommarvikarier.

Vi har strukturer inom förvaltningen för samverkan som består av arbetsplatsträffar (APT) och 18 lokala samverkansgrupper, där arbetsgivaren (resultatenhetschefen) och företrädarna för de fackliga organisationerna möts för att diskutera och komma överens om olika frågor som rör medarbetarnas arbetssituation och verksamhetens utveckling.

God arbetsmiljö är ett viktigt ansvar

Resultatenhetscheferna är både ansvariga för att omsorgen och hälso- och sjukvården bedrivs säkert för dem vi är till för och att det är en god och säker arbetsmiljö för medarbetarna (rimlig ansvarsmängd, slippa inbeordringar eller indragen semester). Resultatenhetetscheferna på de enheter inom äldreomsorgen där semesterperioder varit aktuellt, kommer från och med nu på uppdrag av mig att ta frågan vidare till sina enheter och samverkansgrupper. Hur frågan tidigare hanterats i central samverkan kommer vi prata vidare med Kommunal om i separat möte.

Som förvaltningschef varken kan eller ska jag fatta beslut som rör bemanningen på de olika enheterna. Jag har förtroende för att cheferna fattar rätt beslut utifrån sina uppdrag.

Samtidigt som arbetsgivaren har skyldighet att arbeta för en säker och god arbetsmiljö, har arbetsgivaren också rätt att leda och fördela arbetet. Att vid behov införa semesterperioder ingår i den rätten.

Marie Palmgren,
förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen

En äldre och en yngre hand som håller i varandra.

Foto: Mostphotos