Hälso- och sjukvård för nyanlända

Det här gäller om du blir sjuk.

Vårdcentraler

Som ny i kommunen har du möjlighet att välja någon av landstingets vårdcentraler. När du har valt - listat dig - har du möjlighet att träffa en läkare vid eventuell sjukdom.

Valbara vårdcentraler på Landstingets Webbplats

Akut sjukdom

Vid akut sjukdom ska du vända dig till akutmottagningen vid Enköpings lasarett. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, alla dagar och är till för de allvarligaste och mest akuta sjukdoms- och olycksfallen.

Om fara för liv finns ska du ringa nödnumret 112. Nödnumret ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112.

Enköpings lasaretts akutmottagning på Landstingets webbplats.