Dödsbo­anmälan

I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa till att göra en enklare bo­uppteckning, en så kallad dödsbo­anmälan.

Enligt Ärvdabalken kan du göra en dödsboanmälan om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet samt om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Det är socialtjänsten som gör en skriftlig dödsbo­anmälan och skickar till Skatteverket. Kontakta socialförvaltningens mottagning och försörjningsstöd om du vill göra en dödsboanmälan.

Vanliga frågor

​När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas för bouppteckning och den ska skickas till Skatteverket. Du kan välja att göra bouppteckningen på egen hand eller att anlita en jurist eller begravningsbyrå som hjälper dig.

Dödsbo betyder tillgångar och skulder som finns kvar efter den avlidne. ​En dödsbodelägare är arvinge, testamentstagare eller efterlevande make till en avliden person. Om det inte finns någon dödsbodelägare kan någon annan representera dödsboet.

​Nej, socialtjänsten hjälper dig med dödsboanmälan utan kostnad.

​När dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan dödsboet ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten enligt kommunens riktlinjer. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader och gravsten. Som anhörig eller dödsbodelägare har du rätt att beställa en dyrare begravning än vad socialtjänsten godkänner, men då måste du betala mellanskillnaden själv.

​Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har rätt till ersättning ur dödsboet för detta.

Fördjupning

Relaterade sidor för dödsboanmälan

Mer om dödsboanmälan på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?