Regler om hjälp med boende

Vi kan däremot ge dig råd, vägledning och stöd med frågor som har med boende att göra. Vi kan bland annat försöka hjälpa till om du håller på att förlora din bostad. Socialförvaltningen är ingen bostads­förmedling. 

Boende i form av bistånd

Vi kan i särskilda fall bevilja boende som bistånd. För att beviljas boende som bistånd måste du vara helt bostadslös. Du måste också ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad, till exempel som inneboende eller ett andrahandskontrakt. Du måste också ha ställt dig i bostadskö.

Vad måste du göra innan du ansöker om boende som bistånd?

När du ansöker om boende som bistånd måste du kunna redovisa vad du har gjort på egen hand för att hitta en bostad.

Vi förväntar oss att du

  • har anmält dig till bostadskö hos privata och kommunala hyresvärdar. Det gäller både i Enköping och andra städer i Sverige.
  • aktivt söker efter en bostad under en längre tid genom att ringa eller mejla. Du måste aktivt söka hos alla hyresvärdar i Enköpings kommun och andra kommuner i landet. Du måste också ha sökt bostad i form av första eller andrahandskontrakt via internet, till exempel på www.blocket.se eller andra annonssidor.
  • har undersökt möjligheterna till en privat borgensman som kan garantera att hyran betalas såsom för egen skuld. Borgensmannen kan kan till exempel vara någon i din familj eller släkt, en vän eller arbetsgivare.
  • du har en överblick över din ekonomiska situation och har börjat betala av eventuella skulder. Du ska prioritera hyresskulder, om du har det. Det är också viktigt att du kontaktar Kronofogdemyndigheten och eventuella inkassoföretag för att få utdrag som visar din aktuella skuldsituation.

Vi gör en utredning

För att du ska få hjälp, måste socialförvaltningen göra en utredning. I utredningen tar vi reda på om du har rätt till bistånd eller inte. Det krävs också att du har gjort allt du kan för att försöka lösa situationen på egen hand. Det räcker till exempel inte att det är brist på bostäder på bostadsmarknaden eller att du har för få köpoäng hos bostadsförmedlingen.

Vad utreder vi?

Vi lyder under socialtjänstlagen och måste därför utreda om du har rätt till bistånd. När vi gör utredningen, får du en personlig socialsekreterare som går igenom och utreder din ansökan om bistånd.

Socialsekreteraren kan till exempel fråga dig om

  • vad har du gjort själv för att lösa dina problem med boende
  • hur ser din ekonomi ut, om du har några skulder och vad har du gjort för att bli av med dem
  • var du har bott tidigare och hur det har fungerat
  • vad som behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt i framtiden
  • om det finns hinder eller svårigheter som påverkar din situation.

När vi gör utredningen kan vi behöva ta hjälp av andra socialsekreterare som till exempel utreder din ekonomi eller dina barn- och familjeförhållanden.

När får jag ett svar?

Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ske skyndsamt. Men det är viktigt att tänka på att utredningen kan ta en till flera månader. Så fort vi har fattat ett beslut, meddelar vi dig skriftligen. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Du måste fortsätta söka bostad

När du hyr en bostad av socialförvaltningen måste du fortsätta att söka efter en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bo kvar i socialförvaltningens bostad ska du följa den genomförandeplan som du har skrivit tillsammans med din socialsekreterare. I vissa fall kan du få ta över kontraktet på lägenheten som du hyr av socialförvaltningen.