Korttids­plats

På en korttidsplats får du tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Kommunens korttidsplatser är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det är en bistånds­handläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats. Personalen är alltid närvarande och du kan få alla hjälp­insatser du behöver. Här får du ett respekt­fullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Korttidsplatser finns på alla kommunens omvårdnads­boenden.

Vanliga frågor

Vem kan få korttidsplats?

Du kan behöva en plats för att du behöver växelvård, behöver vård i livets slutskede, saknar trygghet i det egna hemmet eller på en akut situation. Du kan vara i behov av en korttidsplats på grund av att du är anhörig som ger omsorg och vård och behöver avlösning.

Var finns information om avgifter inom vård och omsorg?

Vi har samlat information och vanliga frågor om avgifter på en egen sida.

Avgifter inom vård och omsorg

Kan jag få en korttidsplats vid en akut situation?

Korttidsplats kan i undantagsfall erbjudas i akuta situationer, som till exempel att du vistats på sjukhus och inte kan återvända hem direkt trots omfattande insatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att en vårdande anhörig blir tillfälligt sjuk.

Fördjupning