Korttidsboende

På korttidsboende kan barn och ungdomar vistas några dygn i månaden enligt beslut från kommunen. Under vistelsen går de i förskolan och skolan som vanligt.

Gluggen

Adress: Golfgatan 3, 745 38 Enköping
Telefon: 0171-62 63 69

Asphagen

Adres: Myggstigen 3-5, 749 44 Enköping
Telefon: 0171-212 40