Stöd vid missbruk, våld och brott

Är du eller någon i din närhet på väg in i ett missbruk eller har drog- eller alkoholproblem, blivit utsatt för hot, våld eller varit med om ett brott? Då kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Om du är under 18 år kan du och din familj få rådgivande samtal och stöd på Familjens hus. Är du över 18 år ska du kontakta Nyängens öppenvårds­mottagning. Du kan också på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då någon av våra mottagningar.

Om du är orolig för någon hamnat i missbruk kan du också göra en orosanmälan till någon av våra mottagningar.

Har du blivit utsatt för hot eller våld, exempelvis misshandel av någon okänd, den du lever med eller någon annan som står dig nära? Då kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende.

Om du har du blivit utsatt för ett brott kan myndigheter och föreningar stötta och hjälpa dig. Kommunen erbjuder samtalsstöd samt ekonomiskt eller praktiskt stöd. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget.

Är du under 18 år kan du tillsammans med en medlare träffa den som har utsatt dig för ett brott. Då kan du ställa frågor och berätta hur händelsen har påverkat dig. Har du begått ett brott kan du tillsammans med en medlare träffa ditt offer och be om ursäkt.

Vanliga frågor

Hur kan jag få hjälp med mitt missbruk?

Om du är över 18 år kan du vända dig till Nyängens öppenvårdsmottagning. Om du är under 18 år kan du ta kontakt Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning. Vi erbjuder rådgivning och olika behandlings- och stödprogram.

Kontakta Nyängens öppenvårdsmottagning

Kontakta Familjens hus

Jag är orolig för någon i missbruk – vad kan jag göra?

​Om du är orolig för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till någon av socialtjänstens mottagningar.

Kontakta mottagningarna

Hur kan jag som anhörig till missbrukare få stöd?

​Du kan vända dig till kommunens anhörigcentrum eller kontakta socialförvaltningens mottagning. Gäller det familjeproblem kan du vända dig till Familjerådgivningen eller Familjens hus. Du kan vara anonym.

Kontakta Anhörigcentrum

Kontakta Familjerådgivningen

Kontakta Familjens hus

Fördjupning