Stöd till vålds­utsatta

Kommunen kan erbjuda stöd och hjälp om du har blivit utsatt för hot eller våld.

Om du har utsatts för hot eller våld som till exempel misshandel av någon okänd, den du lever med eller någon annan som står dig nära kan du få hjälp. Vi kan erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende om du har blivit utsatt för våld.

På Familjens hus erbjuder vi rådgivande samtal och hjälp till dig som blivit utsatt, dina anhöriga eller till dig som har utsatt någon för våld.

Du kan på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då vår mottagning för vuxen.

Vanliga frågor

Vilken hjälp kan jag få om jag har blivit utsatt för våld?

Det beror på din situation och hur akut det är. Vi kan exempelvis vara med som stöd vid läkarbesök och i kontakt med polisen. Vi kan också erbjuda skyddat boende.

Jag är orolig för att någon utsätts för våld – vad kan jag göra?

​Om du är orolig för någon utsätts för våld kan du göra en orosanmälan till någon av socialtjänstens mottagningar.

Kontakta mottagningarna

Måste jag göra en polisanmälan?

​Nej, du behöver inte göra en polisanmälan för att få hjälp av socialtjänsten.

Fördjupning