Stöd till föräldrar

Hos kommunen kan du få stöd och råd efter en separation eller skilsmässa. Har du relationsproblem kan du få familjerådgivning och vi erbjuder även flera olika föräldrautbildningar.

Familjerätten kan hjälpa dig i frågor om vårdnad, boende, umgänge, barnens försörjning eller kommunikationen mellan föräldrarna. De arbetar också med fastställande av faderskap, adoptionsfrågor och utredningar på uppdrag av tingsrätten gällande vårdnad, umgänge och boende.

Hos familjerådgivningen kan du prata om och bearbeta de problem eller konflikter du och din partner har. Vi ser helst att båda kommer men du kan också komma på enstaka möten själv. Vi har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Du behöver inte säga vad du heter.

Föräldrautbildningarna är anpassade utifrån åldern på ditt barn och vilka utmaningar du kan ställas inför i den delen av barnets utveckling. Vi erbjuder utbildningarna BIFF, COPE och Komet. Är du osäker vilken utbildning du ska välja kan du rådfråga Familjens hus.

Vi erbjuder även familje­behandlingen Blomstra föräldrastöd för dig med barn i åldern 0–6 år, där målet är att att förbättra bandet mellan dig och ditt barn. 

Vanliga frågor

Vad gör vi när jag och den andra föräldern inte kan komma överens om vårt barn?

​Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till er hjälp. Samarbetssamtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna är motiverade att vara med. Vi inleder alltid de gemensamma samtalen med enskilda samtal med var och en av föräldrarna. Kontakta familjerätten för att få veta mer.

Vilket stöd kan jag få?

​Förutom det stöd som vi erbjuder på familjerätten kan du även delta i vår föräldrautbildning Barn i föräldrars fokus (BIFF).

Föräldrautbildningar

Vems ansvar är det att mitt barn träffar den andra föräldern?

​Lagen (föräldrabalken) utgår från barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder som inte bor tillsammans med barnet fungerar på ett bra sätt. Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Båda föräldrarna ansvarar för att umgänget utformas utifrån barnets behov.

Föräldrabalken

Fördjupning