Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över föräldrarnas juridiska ansvar för barnet, men barnet bor inte hos dig. Du kan anmäla ditt intresse till oss att bli särskilt förordnad vårdnadshavare, så hör vi av oss till dig för en diskussion. 

Som särskilt förordnad vårdnadshavare kan du hjälpa och stödja ett barn utan att ha ansvar för den dagliga omsorgen.

Du ser till att barnet får det som det behöver. Vad det kan vara eller omfattningen beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Ofta är uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare aktuellt för ensamkommande barn.

I stort sett kan vem som helst bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Det viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod. Du ska vara en god förebild och kunna arbeta i team.

Du kan vara gift, i förhållande eller ensamstående. Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan.

Vanliga frågor

Vilka krav finns på en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi gör en utredning och bedömer om du är lämplig, men det är en domstol som beslutar om du får uppdraget. I utredningen kan vi bland annat titta på din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper, uppgifter från personer som känner dig eller barnet, om du har uppgifter i socialtjänstens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

Vad ingår i uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare?

​Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över föräldrarnas juridiska ansvar, men barnet bor inte hos dig. I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med det familjehem, hemmet för vård och boende (HVB) eller stödboendet där barnet bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Om det är möjligt ska du hjälpa barnet att ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga i Sverige eller utomlands.

Du ansvarar också för barnets ekonomi. I ansvaret ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag och att skriva under handlingar där vårdnadshavarens namnteckning behövs.

Får jag stöd och ersättning?

​När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. Ersättningen är 200 kronor i timmen och är begränsad till tio timmar per månad. Om du behöver ersättning utöver de tio timmarna måste du i förhand ansöka om det hos Socialförvaltningen i Enköping.

Fördjupning