Kontakt­familj eller kontakt­person

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn som behöver stöd i sin vardag. Du kan anmäla ditt intresse till oss att bli kontaktfamilj eller kontaktperson, så hör vi av oss till dig för en diskussion.

Du blir ett viktigt stöd i barnets vardag. Ni träffas regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Att få en kontaktfamilj eller kontaktperson är en frivillig insats som grundar sig på barnets behov.

I stort sett kan vem som helst bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Det viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod. Du ska vara en god förebild och kunna arbeta i team. Du kan vara gift, i förhållande eller ensam­stående. Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan.

Vanliga frågor

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på barnets behov. Det kan handla om några dagar i veckan eller månaden. Du ger stöd till barnet, till exempel genom att ge det ett nytt nätverk eller nya rutiner. Det kan också handla om att bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar på vad barnet tycker och har önskemål om. Du behöver ha kontakt med socialförvaltningen och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj eller kontaktperson har du tystnadsplikt.

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi gör en utredning och bedömer om du är lämplig. Vi kan bland annat titta på din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper, om du har uppgifter i socialförvaltningens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som du har för barnet och en del består av ett fast arvode. Beloppen är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Beloppen kan variera från kommun till kommun och utifrån barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktfamilj eller kontaktperson. Det kan handla om några månader upp till flera år. Det är socialförvaltningen som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativet till att avsluta uppdraget.

Vi har alltid behov av nya kontaktfamiljer och kontaktpersoner till barn i olika åldrar. Välkommen att anmäla ditt intresse.

Anmäl intresse att bli kontaktfamilj eller kontaktperson här

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning

Relaterade sidor för kontaktfamilj eller kontaktperson

Mer om kontaktfamilj eller kontaktperson på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?