Blomstra föräldrastöd

Blomstra föräldrastöd är en dagverksamhet som erbjuder stöd i föräldraskapet till dig som har barn i åldern 0–6 år. Vi ger dig råd och stöd, så att du utvecklas i föräldrarollen och får familjelivet att fungera bra.

Stöd som vi erbjuder

Vi erbjuder flera olika behandlingsalternativ och försöker hitta den som passar just dig och din situation bäst. Här är exempel på situationer när föräldrar ber oss om hjälp:

  • Hur får jag mitt barn att lyssna bättre?
  • Mitt barn kan inte sitta still
  • Vi får inte till fungerande rutiner i familjen
  • Jag känner mig ifrågasatt som förälder
  • Föräldraskapet har inte blivit som jag tänkt mig
  • Jag har inte de rätta känslorna för mitt barn
  • Jag känner mig ensam i min roll som förälder
  • Mitt barn vill inte äta eller sova

Vill du komma och titta?

Om du är nyfiken på Blomstra är du välkommen till oss på onsdagar klockan 13–14.30. Vi finns på Mejerigatan 5. Meddela oss att du kommer på telefon 0171-62 70 30.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att ge dig stöd, så att relationen förbättras mellan dig och ditt barn.

Kontakta oss

Telefon: 0171-62 70 30
Besöksadress: Mejerigatan 5

Blomstra är en del av Familjens hus. Därför kan du även kontakta oss via dem.

Familjens hus mottagningstelefon: 0171-62 70 07
E-post: familjenshus@enkoping.se