Familjerätt

Efter en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens i frågor som gäller barnen. Familjerätten kan ge dig stöd och råd i frågorna.

Familjerätten kan hjälpa dig i frågor om vårdnad, boende, umgänge, barnens försörjning eller kommunikationen mellan föräldrarna.

Familjerätten arbetar också med fastställande av faderskap, adoptionsfrågor och utredningar på uppdrag av tingsrätten gällande vårdnad, umgänge och boende.

Vanliga frågor

Vad gör vi när jag och den andra föräldern inte kan komma överens om vårt barn?

​Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till er hjälp. Samarbetssamtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna är motiverade att vara med. Vi inleder alltid de gemensamma samtalen med enskilda samtal med var och en av föräldrarna. Kontakta familjerätten för att få veta mer.

Vilket stöd kan jag få?

​Förutom det stöd som vi erbjuder på familjerätten kan du även delta i vår föräldrautbildning Barn i föräldrars fokus (BIFF).

Föräldrautbildningar

Vems ansvar är det att mitt barn träffar den andra föräldern?

​Lagen (föräldrabalken) utgår från barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder som inte bor tillsammans med barnet fungerar på ett bra sätt. Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Båda föräldrarna ansvarar för att umgänget utformas utifrån barnets behov.

Föräldrabalken

Fördjupning