Barn- och ungdoms­boende

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att gymnasieskolan upphör. Insatsen kan vara aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort och om den unge inte på grund av sin funktions­nedsättning kan pendla. En bostad med särskild service ska vara så likt ett hem som möjligt.

I Enköpings kommun finns inga boenden för barn och unga, i de fall det blir aktuellt köper kommunen plats.

Vanliga frågor

Var finns information om avgifter inom vård och omsorg?

Vi har samlat information och vanliga frågor på en egen sida, klicka här.

Varför ska jag fylla i blanketten Beräknings­underlag?

​Om du fyller i och skickar in blanketten Beräkningsunderlag räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med, det kan då bli mindre än maxbeloppet per månad. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du maxbeloppet. Observera att en blankett per förälder ska lämnas in även om ni är sammanboende.

Jag har bekymmer som påverkar många – kan vi ses tillsammans för att hitta en lösning?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt. Det kan vara familjen, släkten, arbetskamrater, skolkamrater, vänner, grannar eller lärare. Då kan det vara bra att prata. Vi i Nätverkslaget kan hjälpa dig att bjuda in till ett nätverksmöte. Till mötet bjuder du själv, eller tillsammans med någon, in viktiga personer i ditt liv till samtal. Tillsammans kan vi skapa en tydligare bild av situationen och gemensamt söka nya vägar att gå vidare på.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning