Barn- och ungdoms­boende

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att gymnasieskolan upphör. Insatsen kan vara aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort och om den unge inte på grund av sin funktions­nedsättning kan pendla. En bostad med särskild service ska vara så likt ett hem som möjligt.

I Enköpings kommun finns inga boenden för barn och unga, i de fall det blir aktuellt köper kommunen plats.

Vanliga frågor

Var finns information om avgifter inom vård och omsorg?

Vi har samlat information och vanliga frågor om avgifter på en egen sida.

Avgifter inom vård och omsorg

Varför ska jag som förälder fylla i blanketten "Beräknings­underlag" vid barn- och ungdomsboende?

​Om du fyller i och skickar in blanketten Beräkningsunderlag räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med, det kan då bli mindre än maxbeloppet per månad. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du maxbeloppet. Observera att en blankett per förälder ska lämnas in även om ni är sammanboende.

Kan jag få hjälp att lösa mitt bekymmer som påverkar andra?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning